Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-01/06.01.2015 г. с фирма "СЖС България" ЕООД - София - плащане на 14.04.2015 г. по фактура в размер на 984,00 лева 19.05.2015, 14:48
Договор Ю-01-01/06.01.2015 г. с фирма "СЖС България" ЕООД - София - плащане на 21.05.2015 г. по фактура в размер на 194.40 лева 10.06.2015, 10:18
Договор Ю-01-01/06.01.2015 г. с фирма "СЖС България" ЕООД - София - плащане на 19.08.2015 г. по фактура в размер на 2146.80 лева 16.09.2015, 12:42
Договор Ю-01-01/06.01.2015 г. с фирма "СЖС България" ЕООД - София - плащане на 12.10.2015 г. по фактура в размер на 680,40 лева 16.11.2015, 15:13
Договор Ю-01-01/06.01.2015 г. с фирма "СЖС България" ЕООД - София - плащане на 23.12.2015 г. по фактура в размер на 4636,80 лева 15.01.2016, 14:03
Договор Ю-01-01/06.01.2015 г. с фирма "СЖС България" ЕООД - София - плащане на 29.01.2016 г. по фактура в размер на 15302,40 лева 15.02.2016, 15:10
Договор Ю-01-01/06.01.2015 г. с фирма "СЖС България" ЕООД - София - плащане на 02.03.2016 г. по фактура в размер на 4920,00 лева 19.04.2016, 13:18
« назад