Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-83/15.07.2014 г. с фирма "Тракия Прес - ПР" ООД - Пловдив - плащане на 02.10.2014 г. по фактура в размер на 360,00 лв. 20.11.2014, 11:03
Договор Ю-01-83/15.07.2014 г. с фирма "Тракия Прес - ПР" ООД - Пловдив - плащане на 02.12.2014 г. по фактура в размер на 4515,84 лв., на 15.12.2014 г. по фактури в размер на 558,00 лв., на 29.12.2014 г. по фактура в размер на 588,00 лв. 20.01.2015, 11:03
Договор Ю-01-83/15.07.2014 г. с фирма "Тракия Прес - ПР" ООД - Пловдив - плащане на 06.01.2015 г. по фактура в размер на 352,80 лв. 17.02.2015, 09:40
Договор Ю-01-83/15.07.2014 г. с фирма "Тракия Прес - ПР" ООД - Пловдив - плащане на 27.03.2015 г. по фактура в размер на 4046.40 лв. 17.04.2015, 15:49
Договор Ю-01-83/15.07.2014 г. с фирма "Тракия Прес - ПР" ООД - Пловдив - плащане на 24.04.2015 г. по фактура в размер на 5116,80 лв., на 30.04.2015 г. в размер на 5033,28 лв., с ДДС. 19.05.2015, 15:24
Договор Ю-01-83/15.07.2014 г. с фирма "Тракия Прес - ПР" ООД - Пловдив - плащане на 24.06.2015 г. по фактура в размер на 1828.80 лв., с ДДС. 17.07.2015, 11:18
Договор Ю-01-83/15.07.2014 г. с фирма "Тракия Прес - ПР" ООД - Пловдив - плащане на 01.07.2015 г. по фактура в размер на 573,00 лв. и на 21.07.2015 г. в размер на 2184,00 лв., с ДДС. 11.08.2015, 15:26
Договор Ю-01-83/15.07.2014 г. с фирма "Тракия Прес - ПР" ООД - Пловдив - плащане на 06.08.2015 г. по фактура в размер на 1519.20 лв., с ДДС. 16.09.2015, 13:20
« назад