Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-76/04.07.2014 г. с фирма "АТМ - Спасов" ЕООД - Пазарджик - плащане по фактура на 24.06.2015 г. в размер на 60 063.60 лв. 17.07.2015, 10:49
Договор Ю-01-76/04.07.2014 г. с фирма "АТМ - Спасов" ЕООД - Пазарджик - плащане по фактура на 21.07.2015 г. в размер на 18601,20 лв. с ДДС 11.08.2015, 15:17
« назад