Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-72/03.07.2014 г. с фирма "Капри сервиз" ЕООД - Пловдив - плащане на 15.10.2014 г. по фактура в размер на 1368,00 лева, на 17.10.2014 г. по фактура в размер на 720,00 лева. 19.11.2014, 13:05
« назад