Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-73/03.07.2014 г. с фирма "Куков" ЕООД - Пловдив - плащане на 15.10.2014 г. по фактури в общ размер на 2953,16 лева 20.11.2014, 09:59
Договор Ю-01-73/03.07.2014 г. с фирма "Куков" ЕООД - Пловдив - плащане на 22.12.2014 г. по фактура в размер на 4232,14 лева 20.01.2015, 10:57
Договор Ю-01-73/03.07.2014 г. с фирма "Куков" ЕООД - Пловдив - плащане на 24.04.2015 г. по фактура в размер на 2326,33 лева и на 30.04.2015 г. в размер на 2155,97 лева 19.05.2015, 14:27
Договор Ю-01-73/03.07.2014 г. с фирма "Куков" ЕООД - Пловдив - плащане по фактури на 05.06.2015 г. в размер на 940.26 лв., на 16.06.2015 г. в размер на 554.23 лв. и на 24.06.2015 г. в размер на 1069.60 лв. 17.07.2015, 10:38
Договор Ю-01-73/03.07.2014 г. с фирма "Куков" ЕООД - Пловдив - плащане по фактури на 05.06.2015 г. в размер на 940.26 лв., на 16.06.2015 г. в размер на 554.23 лв. и на 17.07.2015 г. в размер на 1376,51 лв. 11.08.2015, 15:20
« назад