Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2014-0011 с предмет: „ Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на рециклирана машина, втора употреба, тип „пайп бърст”, за подмяна н 09.06.2016, 14:05
« назад