Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-91/04.08.2014 г. с фирма "Мултиком" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 27.10.2014 г. в размер на 19764,00 лева 04.12.2014, 12:58
Договор Ю-01-91/04.08.2014 г. с фирма "Мултиком" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 03.08.2015 г. в размер на 12320,00 лв., на 13.08.2015 г. в размер на 2464,00 лв. 16.09.2015, 13:31
« назад