Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-70/30.06.2014 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане по фактури на 15.10.2014 г. в общ размер на 11703,60 лв. 20.11.2014, 14:25
Договор Ю-01-70/30.06.2014 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане по фактури на 06.11.2014 г. в размер на 2358,00 лева 19.12.2014, 11:14
Договор Ю-01-70/30.06.2014 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане по фактури на 02.12.2014 г. в размер на 4062,00 лева и на 22.12.2014 г. в размер на 4614,00 лева. 20.01.2015, 10:55
Договор Ю-01-70/30.06.2014 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане по фактури на 27.03.2015 г. в размер на 3732,00 лева 17.04.2015, 15:52
Договор Ю-01-70/30.06.2014 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане по фактури на 24.04.2015 г. в размер на 3534,00 лева и на 30.04.2015 г. в размер на 3768,00 лева. 19.05.2015, 14:33
Договор Ю-01-70/30.06.2014 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане по фактури на 24.06.2015 г. в размер на 11791.20 лева 17.07.2015, 10:16
« назад