Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовите оферти на допус-тите участ-ци„ЕВНТрейдингСаутИйстЮръп”ЕАД;„ГрандЕнерджиДистрибюшън”ЕООД;„МостЕнерджи”АД;„ЕнерджиСъплай”ЕООД „ЧЕЗ Трейд Б-я”ЕАД ще бъдатотворени на 10.08.2016 г. от 09 ч. 05.08.2016, 14:34
Информация за сключен договор е изпратена в РОП с наш изх. № 03-00-5234/08.11.2016 г. 08.11.2016, 14:11
Обявлението за прекратен предсрочно договор е изпратено в РОП с наш изх. № 03-00-523/30.01.2018 г. 30.01.2018, 16:04
« назад