Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-31/10.03.2014 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактури на 06.10.2014 г. в размер на 11048,00 лева и на 08.10.2014 г. в размер на 4062,00 лева. 19.11.2014, 11:19
Договор Ю-01-31/10.03.2014 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактури на 06.10.2014 г. в размер на 11048,00 лева и на 17.11.2014 г. в размер на 5785,00 лева 19.11.2014, 11:22
Договор Ю-01-31/10.03.2014 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 16.12.2014 г. в размер на 4828,00 лева 20.01.2015, 10:44
Договор Ю-01-31/10.03.2014 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 30.01.2015 г. в размер на 4500,00 лева 17.02.2015, 09:35
Договор Ю-01-31/10.03.2014 г. с фирма "ЕСДЕНТА-АГПППДМ" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 06.04.2015 г. в размер на 9641,00 лева 19.05.2015, 14:15
« назад