Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съобщаваме за промяна в часа и датата за отваряне на офертите - офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 16.02.2016 г. (вторник) в 10.00 часа 10.02.2016, 13:22
« назад