Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-120/07.12.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 29.01.2016 г. в размер на 14866,03 лв. 15.02.2016, 15:41
Договор Ю-01-120/07.12.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 17.02.2016 г. в размер на 17957,58 лв., на 19.02.2016 г. - 235,98 лв. 17.03.2016, 10:33
Договор Ю-01-120/07.12.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 25.03.2016 г. в размер на 10426,69 лв. 19.04.2016, 13:01
Договор Ю-01-120/07.12.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактури на 01.04.2016 г. в размер на 4645,91 лв., на 18.04.2016 г. в размер на 2258,78 лв., на 22.04.2016 г. в размер на 1066,60 лв. 14.05.2016, 12:51
« назад