Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-126/22.12.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 25.01.2016 г. в размер на 22,30 лв. 15.02.2016, 15:38
Договор Ю-01-126/22.12.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на17.02.2016 г. в размер на 173,52 лв., на 19.02.2016 г. - 282,24 лв. 17.03.2016, 10:36
Договор Ю-01-126/22.12.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 25.03.2016 г. в размер на 2680,80 лв. 19.04.2016, 13:02
Договор Ю-01-126/22.12.2015 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 01.04.2016 г. в размер на 461,59 лв., на 22.04.2016 г. в размер на 2513,42 лв, на 27.04.2016 г. в размер на 3762,72 лв. 14.05.2016, 12:03
« назад