Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-85/20.08.2015 г. с фирма "Каел" ООД - Пловдив - плащане на 22.10.2015 г. по фактура в размер на 21032,26 лв., с ДДС. 16.11.2015, 15:15
Договор Ю-01-85/20.08.2015 г. с фирма "Каел" ООД - Пловдив - плащане на 20.11.2015 г. по фактура в размер на 8460,00 лв., с ДДС. 16.12.2015, 15:56
Договор Ю-01-85/20.08.2015 г. с фирма "Каел" ООД - Пловдив - плащане на 29.01.2016 г. по фактура в размер на 11850,36 лв., с ДДС. 15.02.2016, 15:32
Договор Ю-01-85/20.08.2015 г. с фирма "Каел" ООД - Пловдив - плащане на 31.03.2016 г. по фактура в размер на 1212,00 лв., с ДДС. 19.04.2016, 12:55
« назад