Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор КС-02-04/11.08.2015 г. с фирма "Сиенит Строителна Група" ЕООД - Пловдив - плащане на 27.08.2015 г. по фактура в размер на 109860.77 лв., с ДДС. 16.09.2015, 12:54
Договор КС-02-04/11.08.2015 г. с фирма "Сиенит Строителна Група" ЕООД - Пловдив - плащане на 21.03.2016 г. по фактура в размер на 164791,15 лв., с ДДС. 19.04.2016, 12:54
« назад