Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-56/17.06.2015 г. с фирма "Хидрогруп" ДЗЗД - Пловдив - плащане по фактура на 19.08.2015 г. в размер на 11547.96 лв., с ДДС. 16.09.2015, 12:39
Договор Ю-01-56/17.06.2015 г. с фирма "Хидрогруп" ДЗЗД - Пловдив - плащане по фактура на 22.10.2015 г. в размер на 11859,24 лв., с ДДС. 16.11.2015, 16:06
Договор Ю-01-56/17.06.2015 г. с фирма "Хидрогруп" ДЗЗД - Пловдив - плащане по фактура на 19.11.2015 г. в размер на 5016,72лв., с ДДС. 16.12.2015, 16:08
Договор Ю-01-56/17.06.2015 г. с фирма "Хидрогруп" ДЗЗД - Пловдив - плащане по фактура на 04.12.2015 г. в размер на 5180,76 лв.ДС. 15.01.2016, 13:17
Договор Ю-01-56/17.06.2015 г. с фирма "Хидрогруп" ДЗЗД - Пловдив - плащане по фактура на 31.03.2016 г. в размер на 21316,20 лв. 19.04.2016, 12:40
« назад