„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. ПЛОВДИВ УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:

  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив уведомява своите потребители, че екипи на дружеството продължават да работят по отстраняване на авариите, причинени от наводнението в Карловския район.

В селата Розино и Климент се работи по проблемните участъци и до края на деня ще бъде възстановено водоснабдяването.

Поради заливане на ПС Богдан-Каравелово и ПС Слатина все още няма достъп до тях, след оттичане на високите води ще се започне работа по отстраняването на  авариралите съоръжения.

На ПС Дъбене 1 в момента се работи по отстраняване на аварията и възстановяване на водоснабдяването.

До края на деня ще се възстанови цялостното водоснабдяване на гр. Карлово. 

 

Поради преливане на р. Стряма и заливането на помпените станции са възникнали множество аварии по тях, както и по водопреносната мрежа на засегнатите селища, поради тази причина към момента без водоснабдяване са следните населени места:

-  гр. Сопот; с. Христо Даново; с. Богдан; с. Каравелово;

с. Войнягово; с. Иганово, с. Слатина; ВМЗ-Сопот, както и площадка Иганово към ВМЗ

С водоснабдяване, но с мътност във водата остават селата:

-  Черноземен, Ръжево и Горна Махала

Екипи на ВиК Пловдив, съвместно с Гражданска защита и Военните формирования от Карловския регион, извършват действия по възстановяване на пътните трасета и водоизточниците „Дамлъ дере“ и „Коджа дере“, които захранват с вода гр. Сопот, ВМЗ-Сопот, с. Христо Даново и с. Иганово.

Екипи на „ВиК“ ЕООД – Пловдив работят и по засегнатите ел. съоръжения по поречието на р. Стряма.

Всички действия се координират с Кризисния щаб към Областна управа – Пловдив.