Възстановено водоподаването към село Войнягово

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив уведомява своите потребители, че към настоящия момент, в следствие на експедитивните действия на аварийните екипи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив, водоподаването към село Войнягово е възстановено. Същото се осъществи чрез изграждане на нов временен авариен водопровод, преминаващ въздушно над река Стряма. 

Поради тежкият и трудно достъпен терен към водоизточника „Коджа дере“, авариен екип отстранява на ръка авария на довеждащия водопровод Ет.Ø300.

Същевременно с това на ВПС „Стряма“ се възстановява работата на още 3 бр. помпени агрегата, а на ВПС „Столетово“ ще се възстанови работата и на останалите 2 бр. помпени агрегата.

Всички тези дейности ще спомогнат за нормализиране на водоподаването към населените места - гр. Сопот, с. Христо Даново, с. Иганово, ВМЗ-Сопот, както и площадка Иганово към ВМЗ.

Все още без водоподаване остават селата Богдан, Каравелово и Слатина.

Възстановителните дейности по компрометираната вътрешна водопроводна мрежа на селата Богдан, Каравелово и Слатина ще стартират след като бъде разчистена струпаната земна маса, както и дървения материал.