Във връзка с наводненията в населените места по поречието на река Стряма

Във връзка с наводненията в населените места по поречието на река Стряма в общините Карлово, Сопот, Калояново и община Марица, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив уведомява своите потребители, че РЗИ – Пловдив препоръчва течащата вода от централни и местни водоизточници да се използва само за битови нужди, а за пиене и приготвяне на храна – само бутилирана минерална/трапезна вода или такава, осигурена от цистерна. Водата от централното водоснабдяване да не се използва за пиене и приготвяне на храна. Забраната ще продължи до получаване на трайни последователни лабораторни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.