Текуща информация за изпълнени мероприятия във връзка с решаване на проблема с питейната вода с. Брестовица, община Родопи

ВиК Пловдив е изготвило проект за пречиствателно съоръжение за пречистване на питейната вода от манган и сме в процедура по издаване на Разрешение за строеж на територията на ПС за с. Брестовица. Изграждането на пречиствателното съоръжение ще изпълним с наши сили, като по предварителна оценка СМР излиза около 270 000. 00лв. 

-  Община Родопи е изградила три броя тръбни кладенци на нова площадка за водоснабдяване на с. Брестовица и с. Кадиево. Дебита на всеки един сондаж е 15л/с и качествата на водата са добри. Тече процедура по издаване на разрешително за водовземане от новите тръбни кладенци. 

 - ВиК Пловдив има утвърдено трасе  за довеждащ водопровод  около 2км. от тръбните кладенци до ПС Брестовица и изготвя техническия проект.

- За изпълнение на цитирания обект ВиК Пловдив ще иска финансиране от Български ВиК Холдинг което е на ориентировъчна стойност 2 000 000 лв.

 -  Община Родопи е изготвила технически проект за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в с. Брестовица и на следващ етап ще се търси финансиране за изпълнението му.

     

От ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Пловдив