СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Днес 22.03.2019г. от 11:00ч. в Пловдив, зам.министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще открие общоградския празник по повод Световния ден на водата– 22 март. Събитието ще се състои на площад „Ст.Стамболов“ №1 (пред Община Пловдив). Организатори на събитието са: Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), „Напоителни системи“ ЕАД- клон Пловдив, ВиК- Пловдив, Община Пловдив, РИОСВ и РД ПБЗН. 

„ВСЕКИ Е ВАЖЕН“ е мотото на кампанията за 2019г. като се акцентира върху това, че правото на свободен и лесен достъп до питейна вода без опасност от замърсяване е основно човешко право. Тазгодишното издание на Деня на водата се обръща към проблемите на хората, които все още са лишени от това, като вниманието се насочва към възможността устойчивото управление на водите да се превърне във водеща сила за промяна. 

Очаква се в инициативата да се включат над 500 ученици от пловдивските училища, за които ще има организирани места за експозиции на арт инсталации, макети, рисунки, информационни материали, както и възможност за провеждане на опити свързани с опазване на водите и водните екосистеми. На специално изградена сцена млади таланти, възпитаници на Обединен детски комплекс– Пловдив ще поддържат празничното настроение с много песни и танци. 

Гражданите и гостите на Пловдив ще могат да се запознаят с дейността на институциите и природозащитните организации, пряко свързани с управлението на водите.