СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В С.ДОБРОСТАН

"ВиК" ЕООД Пловдив информира жителите на село Добростан, че поради влошените метеорологични условия и свличане на земни маси е възникнала авария скрит теч. Селото ще бъде с нарушено водоподаване на 02.03.18г. (петък) за времето от 08:00 ч. до 19:00 ч. Дружеството е предприело всички необходими действия по отстраняване на аварията.