Режим на водоподаването в с.Тополово

ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника на с.Тополово, район Асеновград, съгласно Заповед №9/16.09.16г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата.Очаква се режимът да продължи два месеца като ще липсва  водоподаване всеки ден от 11,00 ч. до 16,00 ч. и всяка вечер от 21,00 ч. до 06,30 ч. на следващата сутрин.

Дружеството се извинява за създаденото временно неудобство.