РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.НОВИ ИЗВОР

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника в с.Нови извор, район Асеновград, съгласно Заповед №3/29.06.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 08,00ч. до 16,00ч.