РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.ТОПОЛОВО

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника в с.Тополово, район Асеновград, съгласно Заповед №4/30.06.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 10,00ч. до 16,00ч. Съгласно същата заповед се забранява ползването на питейната вода за земеделски нужди (напояване), пълнене на басейни, миене на МПС и улици и други потребности, които ограничават възможността за редовно снабдяване на населението с питейна вода за битови нужди.