РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.КОНУШ

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточниците захранващи с.Конуш с питейна вода, район Асеновград, съгласно Заповед №4/11.07.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване през деня от 06,00ч. до 15,00ч. Издадената заповед забранява ползването на питейна вода за напояване на земеделски територии, лични дворни места и градини.