РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.ИСКРА

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на извор "Свети Георги", който е основен водоизточник за с.Искра, както и вследствие на силно засушаване и нерегламентирано използване на водата за селскостопански нужди, съгласно Заповед №5/17.07.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 09,00ч. до 17,00ч.