РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.ХРИСТО ДАНОВО

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че във връзка с намаления дебит на водоизточниците захранващи с.Христо Даново с питейна вода и съгласно Заповед №3/28.08.17г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 12,00 ч. до 21,00 ч.

 Съгласно цитираната заповед се забранява ползването на питейна вода от населението за напояване на земеделски територии, лични дворове и градини.