РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.КРЪСТЕВИЧ

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водата в река Канарска, съгласно Заповед №РД 07-03/26.06.2017г. издадена от кмета на с.Кръстевич е обявен воден режим. Водоподаване ще има в часовите диапазони: от 6,00 ч. до 10,00 ч. в долната част на селото и от 16,00 ч. до 20,00 ч. в горната част на селото. При промяна на режима населението ще бъде уведомено своевременно.