РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛАТА ЛЮБЕН И ПРАВИЩЕ

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че съгласно Заповед №РД-798/10.08.17г., издадена от кмета на ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ е обявен режим на водата в селата Любен и Правище. Ще липсва  водоподаване както следва: за село Любен в часовия диапазон от 15,00ч. до 19,00ч. и от 21,00ч. до 06,00ч.; за село Правище за времето от 09,00ч. до 16,00ч.

 Съгласно цитираната по-горе заповед се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС считано от 11.08.2017г.