РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.ДОЛНОСЛАВ

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водата във водоема на с.Долнослав, район Асеновград, съгласно Заповед №2/11.07.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване в часовите диапазони от 12,00ч. до 17,00ч. и от 22,00ч. до 06,30ч. Във връзка с това се умоляват жителите на селото да използват вода само за битови и питейни нужди.