РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.ЧЕРВЕН

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника в с.Червен, район Асеновград, съгласно Заповед №7/14.07.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 12,30 ч. до 17,30 ч. и от 22,30 ч. до 06,30 ч.