РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.БУКОВО

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника в с.Буково, район Първомай, съгласно Заповед №8/30.06.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Видно от цитираната заповед ще липсва  водоподаване всеки ден в сутрешните часове от 07,10ч. до 09,00ч. както и се забранява поливането на градини и миенето на МПС с питейна вода. Водоподаването ще се нормализира поетапно както следва: за високата част на селото от 07,10ч. до 07,40ч., от площада към долната част на селото от 07,40ч. до 08,40ч., за долната част на селото след 08,20ч. до изчерпване на водния ресурс.