РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ТОПОЛОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 08-02-201 / 21.06.2024г, издадена от кмета на с.Тополово, общ. Асеновград е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника.

Централно спиране на резервоар "Лещето" нощно от 22.00 до 06.00 часа. 

Водоподаване от 06.00 до 11.00 часа.

Централно спиране на резервоар "Лещето" дневно от 11.00 до 17.00 часа .

Водоподаване от 17.00 до 22.00 часа.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.