РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. СТОЕВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 4/01.07.2024г, издадена от кмета на село Стоево, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника.

Селото ще бъде без водоснабдяване в часовете от 08,00ч. до 17,00ч., вода ще има от 17,00ч. до 08,00ч. сутринта.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.