РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ДОБРАЛЪК, ОБЩИНА КУКЛЕН

Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 10/21.02.2023г, издадена от кметски наместник на с. Добралък , е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника.

Селото ще е без водоподаване в часовете от 18,00ч. до  08,00ч. сутринта.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено