РЕЖИМ НА ВОДАТА В ГР. ПЕРУЩИЦА

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 1805/1/31.05.2024г, издадена от кмета на община Перущица, е обявен режим на водата в гр. Перущица, поради намален дебит във водоизточника.

Режимът ще бъде в следния график:

Спиране на водоподаването в Ниска зона   от  17:30 ч. до 20:30 ч. и от 01:00 ч. до 05:00 ч.   

Въведеният режим на водоподаване ще търпи промяна в зависимост от дебита и нивото на водата в кладеница на помпена станция до  "Червената църква".

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.