РЕЖИМ НА ВОДАТА В ГР. ПЕРУЩИЦА

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 218/03.08.2023г, издадена от кмета на община Перущица, е обявен режим на водата в гр. Перущица, поради намален дебит във водоизточника. Режимът ще бъде в следния график:

Ниска зона – ще има водоподаване от 06:00 ч. до 21:00 ч. 

Зоната обхваща улиците в карето на юг от ул. „Черни връх” на североизток до ул. „Цар Симеон 1-ви“ и на северозапад до кръстовището на бул. „Иван Вазов“ с ул. „Петко Каравелов” (включително)

Квартал „Пастуша” – ще има водоподаване от 06:00 ч. до 21:00 ч. 

Вилна зона, местност „Панов връх” – ще има водоподаване от 06:00 ч. до 21:00 ч. 

Висока зона, местност „Щерната” – ще има водоподаване от 22:00 ч. до 10:00 ч. 

Зоната обхваща следните улици: 

ул. „Найден Геров”

ул. „Проф. К. Гълъбов”

ул. „Тоно Савов”

ул. „Радецки”

ул. „Яне Сандански”

ул. „Козлодуй”

ул. „Аспарух”

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.