РАБОТНО ВРЕМЕ НА 31.12.2021Г.

„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- гр. Пловдив уведомява своите клиенти, че на 31.12.2021г. (петък),  Дружеството ще работи с клиенти до 13:00 ч., поради профилактика и годишна инвентаризация.