Профилактика от EVN на Помпена станция Ахматово

   "ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава,че поради планово прекъсване на ел.захранването от  EVN ще бъде нарушено водоподаването в с.Ахматово за времето от 9.00 до 17.00 ч. в периода 28.04.2014 г. - 16.05.2014 г.