ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изнесената на пресконференция на БСП  информация категорично заявяваме, че твърденията са абсурдни и не отговарят на истината.

Служителите в дружеството не се делят на партиен принцип, няма уволнения на база на политическа принадлежност и не се допуска партийна агитация.

Припомняме, че при управлението на кабинета на БСП и ДПС с премиер Пламен Орешарски щатът на „В и К“ – Пловдив, бе необосновано раздут със 108 човека в рамките на една година. От водещо дружеството беше доведено до технически фалит - за деветмесечието на 2014 г. счетоводната загуба достигна  1 461 000 лева.

Към момента предприятието е финансово стабилно и с положителен финансов резултат, а именно 2 719 000 лева.

Определяме изнесената информация като непочтен опит за манипулиране на общественото мнение, който цели да хвърли сянка върху безспорния авторитет на „В и К“ Пловдив и неговия принципал в лицето на МРРБ. Отново подчертаваме, че водещите принципи на работа в предприятието са професионализъм и експертност.