ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2023г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на Дружеството за работа при есенно-зимни условия, водоподаването в гр.Пловдив  ще бъде намалено при следния режим: 

1.Помпена станция "Юг" - 03.10.2023г. за времето от 9 до 16ч.

2.Помпена станция "Север" - 05.10.2023г. за времето от 9 до 15ч.

3.Помпена станция "Изток 1" - 10.10.2023г. за времето от 9 до 15ч.

4.Помпена станция "Изток 2" - 12.10.2023г. за времето от 9 до 15ч.