ПЛАН - ГРАФИК за извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на "ВиК" Пловдив за подготовката им за работа при есенно - зимни условия за 2017 г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на профилактични прегледи и върхови ревизии на електросъоръжаването на помпените станции на “ВиК” ЕООД - Пловдив за работа при есенно-зимни условия ще има режим на намалено водоподаване на следните дати:

Р А Й О Н     П Л О В Д И В

Място

Дата и час

Район в изолация

Помпена станция „Юг”

03.10.2017г. - 9.00ч. до 16.00ч.

Нарушено водоподаване в гр.Пловдив

Помпена станция „Север”

05.10.2017г. - 9.00ч. до 15.00ч.

Нарушено водоподаване в гр.Пловдив

Помпена станция „Изток” 1

10.10.2017г.  - 9.00ч. до 15.00ч.

Нарушено водоподаване в гр.Пловдив

Помпена станция „Изток” 2

12.10.2017г. - 9.00ч. до 15.00ч.

Нарушено водоподаване в гр.Пловдив

РАЙОН    АСЕНОВГРАД

Място

Дата и час

Район в изолация

ПС Катуница

10.10.2017г. – 9.00ч. до 15.00ч.

с. Катуница

ПС 40-те извора

17.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

гр. Асеновград, с. Мулдава

ПС Лаково

28.09.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

гр. Асеновград

ПС Патриарх Евтимово

02.11.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Патриарх Евтимово, с. Златовръх

ПС Долни Воден

03.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

кв. Долни Воден

ПС Горни Воден

05.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

кв. Горни Воден

ПС Добростан

24.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Добростан

ПС Яврово - стара

11.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

с. Яврово

ПС Жълт камък

18.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

с. Жълт камък

ПС Три Могили и ПС Бор

19.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

с. Три могили, с. Бор

ПС Орешец

24.10.2017г. – 14.00ч. до 16.00ч.

с. Орешец

ПС Лясково и ПС Добралък

25.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Добралък, с. Лясково

ПС Болярци

26.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Болярци

ПС Долнослав

12.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Горнослав, с. Долнослав, с. Леново

ПС Новаково и хлораторно Тополово

09.11.2017г. – 14.00ч. до 16.00ч.

с. Новаково, с. Тополово

ПС Искра

09.11.2017г. – 9.00ч. до 13.00ч.

с. Искра

ПС Борово

01.11.2017г. – 9.00ч. до 15.00ч.

с. Борово

ПС Червен и ПС Майката

07.11.2017г. – 9.00ч. до 15.00ч.

с. Червен

 Яврово - нова11.10.2017г. - 9.00ч. до 15.00ч.с. Яврово

ПС Кабата

14.11.2017г. – 9.00ч. до 15.00ч.

с. Кабата

Р А Й О Н  К А Р Л О В О

ПС Дъбене 1

26.09.2017г. – 9.00ч. до 15.00ч.

гр. Карлово

ПС Дъбене 2

28.09.2017г. – 9.00ч. до 15.00ч.

гр. Карлово

ПС Диспечерска

18.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

гр. Карлово

ПС Дъбене селска - нова и стара

15.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

с. Дъбене, с. Войнягово

ПС Карлово - стара (ВЕЦ-а, Сучурум)

25.09.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

гр. Карлово

ПС Розино

29.10.2017г. – 9.00ч. до 15.00ч.

С. Розино

ПС Слатина

03.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

С. Слатина

ПС Богдан

05.10.2017г. – 9.00ч. до 15.00ч.

С. Богдан, с. Каравелово

ПС Климент

06.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

С. Климент

ПС Мраченик 1

09.10.2017г.– 9.00ч. до 16.00ч.

с. Мръченик

ПС Бегунци

10.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

с. Бегунци, с. Домлян

ПС Куртово

12.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Куртово

ПС Калофер

12.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

гр. Калофер

ПС Ведраре

13.11.2017г. – 9.00ч. до 11.00ч.

с. Ведраре

ПС Мраченик 2

16.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Мръченик

ПС Соколица

13.11.2017г. – 13.00ч. до 15.00ч.

с. Соколица

ПС Васил Левски

17.10.2017г. – 15.00ч. до 17.00ч.

с. Васил Левски

 ПС Стряма 2

 23.10.2017г. - 9:00ч. до 16:00ч.

с. Стряма

 ПС Столетово

 24.10.2017г. - 9:00ч. до 16:00ч.

с. Столетово

ПС Московец

Кърнаре хлораторно

Баня (карловска ШК1 и 2)

 26.10.2017г. - 9.00ч. до 16.00ч.

20.10.2017г. - 9.00ч. до 14.00ч. 

19.10.2017г. - 9.00ч. до 10.00ч.

с. Московец

с.Кърнаре

гр.Баня

Р А Й О Н  Х И С А Р Я

ПС Хисаря 

19.10.2017г. –10.00ч. до 16.00ч.

гр. Хисар, с. Черничево, с. Михилци

ПС Красново, ПСПВ Кръстевич и ПС Старосел

11.10.2017г. – 9.00ч. до 13.00ч.

с. Красново, с. Кръстевич и с. Старосел

ПС Беловица

11.10.2017г. – 14.00ч. до 16.00ч.

с. Беловица и с. Мало Крушево

ПС Старосел - нова

25.10.2017г. – 9.00ч. до 15.00ч.

с. Старосел

ПС Паничери

25.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Паничери

ПС Мътеница

18.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Мътеница

ПС Ново Железаре

18.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Ново железаре

ПС Момина Баня

18.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

гр. Хисар
Р А Й О Н  Т Р У Д

ПС Маноле

15.11.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Маноле,с. Манолско Конаре,с. Ясно поле

ПС Рогош

02.11.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Рогош, с. Трилистник

ПС Войводиново

08.11.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Войводиново, с. Желязно

ПС Калековец

14.11.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Калековец, с. Динк, с. Крислово

ПС Труд

06.11.2017г. – 9.00ч. до 13.00ч.

с. Труд, с. Строево

ПС Граф Игнатиево

16.11.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Граф Игнатиево

ПС Бенковски

21.11.2017г. – 9.00ч. до 13.00ч.

с. Бенковски, с. Войсил, с. Радиново

ПС Царацово

22.11.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Царацово

ПС Костиево

10.11.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Костиево

РАЙОН  СЪЕДИНЕНИЕ

ПС Съединение

27.10.2017г.  -  9.00ч. до 16.00ч.

гр. Съединение

ПС Найден Герово

03.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

с. Найден Герово и с. Драгомир

ПС Голям Чардак

04.10.2017г. – 12.00ч. до 16.00ч.

с. Голям Чердак, с. Малък Чердак, с. Церетелево

ПС Неделево

04.10.2017г. – 9.00ч. до 11.00ч.

с. Неделево

ПС Любен

10.10.2017г. – 9.00ч. до 13.00ч.

с. Любен, с. Царимир

ПС Горна Махала

12.10.2017г. – 9.00ч. до 13.00ч.

с. Горна Махала

ПС Иван Вазово

12.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

с. Иван Вазово

ПС Песнопой

18.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

с. Песнопой, с. Сухозем, с. Сърнегор, с. Отец Паисиево

ПС Бегово

06.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Бегово, с. Долна Махала

ПС Черноземен

20.10.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Черноземен

ПС Ръжево Конаре

16.10.2017г. – 9.00ч. до 13.00ч.

с. Ръжево Конаре, с. Калояново, с. Житница, с. Ръжево

ПС Дълго Поле

24.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

с. Дълго Поле

ПС Житница

26.10.2017г.  – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Житница

ПС Сърнегор

27.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Сърнегор

Р А Й О Н  Р О Д О П И

ПС Марково

05.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

с. Марково

ПС Пепелаша

19.09.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

Парк Родопи

ПС Копривките

19.09.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

Местност Копривките

ПС Куклен

24.10.2017г.  – 9.00ч. до 16.00ч.

гр. Куклен

ПС Брани Поле

19.10.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Брани Поле, с. Белащица

ПС Брестник

19.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Брестник

ПС Чая

31.10.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Крумово, с. Ягодово

ПС Храбрино

02.11.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Храбрино

ПС Първенец

02.11.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Първенец

ПС Дедево

21.09.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Дедево

ПС Белащица

31.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Белащица

Р А Й О Н  Р А К О В С К И

ПС Раковски

09.11.2017г. -9.00ч. до 15.00ч.

гр. Раковски

ПС Дрангово 1

26.10.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Отец Кирилово, с. Дрангово, с. Златосел, с. Върбен

ПС Стряма

26.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Стряма

ПС Шишманци

17.10.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Шишманци

ПС Белозем

17.10.2017г. - 13.00ч. до 16.00ч.

с. Белозем, с. Чалъково

ПС Чоба

10.10.2017г. - 9.00ч. до 15.00ч.

гр. Брезово, с. Чоба, с. Тюркмен

ПС Болярино

29.08.2017г. - 9.00ч. до 12.00ч.

с. Болярино

ПС Дрангово 2

12.10.2017г. - 13.00ч. до 16.00ч.

с. Дрангово

ПС Зелениково

03.10.2017г. - 9.00ч. до 12.00ч.

с. Зелениково

ПС Розовец

03.10.2017г. - 13.00ч. до 14.00ч. 

с. Розовец

ПС Чехларе

03.10.2017г. - 10.00ч. до 16.00ч.

с. Чехларе

ПС Борец

07.11.2017г. - 9.00ч. до 12.00ч.

с. Борец

ПС Момино

07.11.2017г. - 13.00ч. до 16.00ч.

с. Момино

ПС Пъдарско

26.09.2017г. - 9.00ч. до 12.00ч.

с. Пъдарско

ПС Главатар

26.09.2017г. - 13.00ч. до 16.00ч.

с. Главатар

Р А Й О Н  К Р И Ч И М

ПС Кричим

03.10.2017г.  – 9.00ч. до 12.00ч.

гр. Кричим

ПС Перущица 2

03.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

гр. Перущица

ПС Оризаре

24.10.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Оризаре, с. Златитрап

ПС Кадиево и ПС Брестовица 1

19.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Брестовица, с. Кадиево

ПС Брестовица 2-ри подем

05.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

с. Брестовица

ПС Перущица 1

10.10.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

гр. Перущица

ПС Куртово Конаре

12.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Куртово Конаре, с. Ново село

ПС Цалапица

07.11.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Цалапица

ПС Три Водици

07.11.2017г.– 13.00ч. до 16.00ч.

с. Три Водици

ПС Стамболийски

17.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

гр. Стамболийски, с. Йоаким Груево

ПС Брестовица 3-ти подем

26.10.2017г. – 9.00ч. до 14.00ч.

с. Брестовица

Р А Й О Н  П Ъ Р В О М А Й

ПС Първомай 1-ви и 2-ри подем

19.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч.

гр. Първомай, Кв. Дебър, с. Крушево, с. Градина

ПС Воден

04.10.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Воден

ПС Православен

05.10.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Православен, с. Бяла Река

ПС Брягово

05.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Брягово, с. Драгойново

ПС Езерово

09.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Езерово

ПС Виница

11.10.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Виница

ПС Ахматово

12.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Поповица, с. Ахматово, с. Селци

 ПС Садово и ПС Чешнигирово

17.10.2017г. – 9.00ч. до 16.00ч..

с. Чешнигирово, с. Садово

ПС Караджалово и ПС Дълбок Извор

18.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Караджалово, с. Дълбок Извор

ПС Първомай 3-ти подем

03.10.2017г.  – 9.00ч. до 12.00ч.

гр. Първомай

ПС Караджово

23.10.2017г. – 9.00ч. до 12.00ч.

с. Караджово, с. Кочево

ПС Катуница

23.10.2017г. – 13.00ч. до 16.00ч.

с. Катуница

ПС Татарево

11.10.2017г.– 13.00ч. до 16.00ч.

с. Татарево