ПЛАН - ГРАФИК за върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на "ВиК" Пловдив за 2016 г.


“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на профилактични прегледи и върхови ревизии на електросъоръжаването на помпените станции на “ВиК” ЕООД Пловдив за есенно-зимни условия, ще има режим на намалено водоподаване на следните дати:

Р А Й О Н     П Л О В Д И В

Място

Дата и час

Район в изолация

Помпена станция „Юг”

04.10.2016 - 9.00ч. до 16.00 ч.

Нарушено водоподаване в гр.Пловдив

Помпена станция „Север”

06.10.2016 - 9.00ч. до 15.00 ч.

Нарушено водоподаване в гр.Пловдив

Помпена станция „Изток” 1

11.10.2016  - 9.00ч. до 15.00 ч.

Нарушено водоподаване в гр.Пловдив

Помпена станция „Изток” 2

13.10.2016 - 9.00ч. до 15.00 ч.

Нарушено водоподаване в гр.Пловдив

РАЙОН    АСЕНОВГРАД

Място

Дата и час

Район в изолация

ПС Катуница

11.10.2016 – 9.00 ч. до 15.00ч.

с. Катуница

ПС 40-те извора

18.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

гр. Асеновград, с. Мулдава

ПС Лаково

29.09.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

гр. Асеновград

ПС Патриарх Евтимово

03.11.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Патриарх Евтимово, с. Златовръх

ПС Долни Воден

04.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

кв. Долни Воден

ПС Горни Воден

06.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

кв. Горни Воден

ПС Добростан

25.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Добростан

ПС Яврово

12.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Яврово

ПС Жълт камък

19.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Жълт камък

ПС Три Могили и ПС Бор

20.09.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Три могили, с. Бор

ПС Орешец

25.10.2016 – 14.00 ч. до 16.00ч.

с. Орешец

ПС Лясково и ПС Добралък

26.10.2015 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Добралък, с. Лясково

ПС Болярци

27.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Болярци

ПС Долнослав

13.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Горнослав, с. Долнослав, с. Леново

ПС Новаково

10.11.2016 – 14.00 ч. до 16.00ч.

с. Новаково, с. Тополово

ПС Искра

10.11.2016 – 9.00 ч. до 13.00ч.

с. Искра

ПС Борово

01.11.2016 – 9.00 ч. до 15.00ч.

с. Борово

ПС Червен и ПС Майката

08.11.2016 – 9.00 ч. до 15.00ч.

с. Червен

 Яврово - нова

12.10.2016 - 9.00 ч. до 15.00ч.с. Яврово

ПС Кабата

15.11.2016 – 9.00 ч. до 15.00ч.

с. Кабата

Р А Й О Н  К А Р Л О В О

ПС Дъбене 1

27.09.2016 – 9.00 ч. до 15.00ч.

гр. Карлово

ПС Дъбене 2

04.10.2016 – 9.00 ч. до 15.00ч.

гр. Карлово

ПС Диспечерска

18.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

гр. Карлово

ПС Дъбене

29.09.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Дъбене, с. Войнягово

ПС Карлово

28.09.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

гр. Карлово

ПС Розино

11.10.2016 – 9.00 ч. до 15.00ч.

С. Розино

ПС Слатина

13.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

С. Слатина

ПС Богдан

06.10.2016 – 9.00 ч. до 15.00ч.

С. Богдан, с. Каравелово

ПС Климент

20.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

С. Климент

ПС Мраченик 1

27.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Мръченик

ПС Бегунци

07.11.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Бегунци, с. Домлян

ПС Куртово

25.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Куртово

ПС Калофер

25.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

гр. Калофер

ПС Ведраре

03.11.2016 – 9.00 ч. до 11.00ч.

с. Ведраре

ПС Мраченик 2

11.11.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Мръченик

ПС Соколица

03.11.2016 – 13.00 ч. до 15.00ч.

с. Соколица

ПС Васил Левски

03.11.2016 – 15.00 ч. до 17.00ч.

с. Васил Левски

 ПС Стряма 2

 10.10.2016 - 9:00 ч. до 16:00ч.

с. Стряма

 ПС Столетово

 24.10.2016 - 9:00 ч. до 16:00ч.

с. Столетово

 ПС Московец

 10.10.2016 - 9:00 ч. до 16:00ч.

с. Московец

Р А Й О Н  Х И С А Р

ПС Хисар

05.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

гр. Хисар, с. Черничево, с. Михилци

ПС Красново, ПСПВ Кръстевич и ПС Старосел

12.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Красново, с. Кръстевич и с. Старосел

ПС Беловица

19.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Беловица и с. Мало Крушево

ПС Старосел

02.11.2016 – 9.00 ч. до 15.00ч.

с. Старосел

ПС Паничери

09.11.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Паничери

ПС Мътеница

03.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Мътеница

ПС Ново Железаре

14.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Ново железаре

ПС Момина Баня

28.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

гр. Хисар

ПС Паничери

16.11.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Паничери

Р А Й О Н  Т Р У Д

ПС Маноле

16.11.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Маноле,с. Манолско Конаре,с. Ясно поле

ПС Рогош

18.11.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Рогош, с. Трилистник

ПС Войводиново

10.11.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Войводиново, с. Желязно

ПС Калековец

10.11.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Калековец, с. Динк, с. Крислово

ПС Труд

23.11.2016 – 9.00 ч. до 13.00ч.

с. Труд, с. Строево

ПС Граф Игнатиево

07.11.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Граф Игнатиево

ПС Бенковски

29.11.2016 – 9.00 ч. до 13.00ч.

с. Бенковски, с. Войсил, с. Радиново

ПС Царацово

25.11.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Царацово

ПС Костиево

21.11.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Костиево

РАЙОН  СЪЕДИНЕНИЕ

ПС Съединение

27.10.2016  -  9.00 ч. до 16.00ч.

гр. Съединение

ПС Найден Герово

04.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Найден Герово и с. Драгомир

ПС Голям Чардак

06.10.2016 – 12.00 ч. до 16.00ч.

с. Голям Чердак, с. Малък Чердак, с. Церетелево

ПС Неделево

06.10.2016 – 9.00 ч. до 11.00ч.

с. Неделево

ПС Любен

11.10.2016 – 9.00 ч. до 13.00ч.

с. Любен, с. Царимир

ПС Горна Махала

24.10.2016 – 9.00 ч. до 13.00ч.

с. Горна Махала

ПС Иван Вазово

02.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Иван Вазово

ПС Песнопой

03.11.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Песнопой, с. Сухозем, с. Сърнегор, с. Отец Паисиево

ПС Бегово

09.11.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Бегово, с. Долна Махала

ПС Черноземен

14.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Черноземен

ПС Ръжево Конаре

20.10.2016 – 9.00 ч. до 13.00ч.

с. Ръжево Конаре, с. Калояново, с. Житница, с. Ръжево

ПС Дълго Поле

18.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Дълго Поле

ПС Житница

30.08.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Житница

ПС Сърнегор

14.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Сърнегор

Р А Й О Н  Р О Д О П И

ПС Марково

20.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Марково

ПС Пепелаша

20.09.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

Парк Родопи

ПС Копривките

20.09.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

Местност Копривките

ПС Куклен

03.11.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

гр. Куклен

ПС Брани Поле

27.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Брани Поле, с. Белащица

ПС Брестник

27.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Брестник

ПС Чая

08.11.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Крумово, с. Ягодово

ПС Храбрино

12.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Храбрино

ПС Първенец

12.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Първенец

ПС Дедево

27.09.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Дедево

ПС Белащица

08.11.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Белащица

Р А Й О Н  Р А К О В С К И

ПС Раковски

18.10.2016 -9.00 ч. до 15.00ч.

гр. Раковски

ПС Дрангово 1

26.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Отец Кирилово, с. Дрангово, с. Златосел, с. Върбен

ПС Стряма

26.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Стряма

ПС Шишманци

19.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Шишманци

ПС Белозем

19.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Белозем, с. Чалъково

ПС Чоба

13.10.2016 – 9.00 ч. до 15.00ч.

гр. Брезово, с. Чоба, с. Тюркмен

ПС Болярино

11.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Болярино

ПС Дрангово 2

11.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Дрангово

ПС Зелениково

06.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Зелениково

ПС Розовец

04.10.2016 – 13.00 ч. до 14.00ч.

с. Розовец

ПС Чехларе

04.10.2016 – 10.00 ч. до 16.00ч.

с. Чехларе

ПС Борец

26.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Борец

ПС Момино

26.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Момино

ПС Пъдарско

29.09.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Пъдарско

ПС Главатар

29.09.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Главатар

Р А Й О Н  К Р И Ч И М

ПС Кричим

04.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

гр. Кричим

ПС Перущица 2

04.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

гр. Перущица

ПС Оризаре

25.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Оризаре, с. Златитрап

ПС Кадиево и ПС Брестовица 1

20.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Брестовица, с. Кадиево

ПС Брестовица

06.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Брестовица

ПС Перущица 1

11.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

гр. Перущица

ПС Куртово Конаре

13.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Куртово Конаре, с. Ново село

ПС Цалапица

03.11.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Цалапица

ПС Три Водици

03.11.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Три Водици

ПС Стамболийски

18.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

гр. Стамболийски, с. Йоаким Груево

ПС Брестовица

27.10.2016 – 9.00 ч. до 14.00ч.

с. Брестовица

Р А Й О Н  П Ъ Р В О М А Й

ПС Първомай

10.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

гр. Първомай, Кв. Дебър, с. Крушево, с. Градина

ПС Воден

11.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Воден

ПС Православен

13.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Православен, с. Бяла Река

ПС Брягово

12.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Брягово, с. Драгойново

ПС Езерово

14.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Езерово

ПС Виница

17.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Виница

ПС Ахматово

18.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Поповица, с. Ахматово, с. Селци

 ПС Садово и ПС Чешнигирово

19.10.2016 – 9.00 ч. до 16.00ч.

с. Чешнигирово, с. Садово

ПС Караджалово и ПС Дълбок Извор

20.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Караджалово, с. Дълбок Извор

ПС Първомай 3-ти подем

21.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

гр. Първомай

ПС Караджово

24.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Караджово, с. Кочево

ПС Катуница

25.10.2016 – 13.00 ч. до 16.00ч.

с. Катуница

ПС Татарево

27.10.2016 – 9.00 ч. до 12.00ч.

с. Татарево