Нови общи условия за предоставяне на ВиК услуги

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че с Решение № ОУ – 09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР са приети нови Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператора, които са публикувани във вестник „Новинар” в брой 196(6862) от 21 август 2014 г. и вестник „Марица” бр. 197 (7492) от 25 август 2014 г.

Съгласно чл.11 ал.7 на ЗРВКУ, Общите условия ще  влязат в сила от 26 септември 2014 г.

Общи условия