Нарушено водоподаване в гр.Асеновград

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив информира жителите на гр.Асеновград, че поради намален дебит във водоизточника на местност "Клувията", водоподаването към кв.Метоха е затруднено и с ограничен ресурс.Дружеството предприема необходимите действия по изграждане на допълнителни съоръжения за осигуряване на достатъчни водни количества от водопреносната мрежа на гр.Асеновград.Очаква се нормалното водоснабдяване да се възстанови до 18,00ч. днес.

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съжалява за така създалата се ситуация и се извинява за причиненото неудобство на всички засегнати абонати.