НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В С. БЕЛОВИЦА И С. МАЛО КРУШЕВО


"ВиК" ЕООД гр.Пловдив уведомява своите абонати, че поради профилактични ремонтни дейности по електросъоръженията от страна на ЕВН Електроразпределение гр. Пловдив, касаещи спирането на електроподаването към ПС Беловица, се налага режимно водоснабдяване на с. Беловица и с. Мало Крушево, общ. Хисаря.

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив е осигурило за нуждите и на двете села водоноски с питейна и минерална вода в бутилки от 1.5л и 10л. Същите са позиционирани пред кметството на съответното село.