НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ПОРАДИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО ОТ EVN БЪЛГАРИЯ

"ВиК" ЕООД Пловдив уведомява своите потребители, че на 15.05.2018г. (вторник), поради прекъсване на електрозахранването от EVN България, водоподаването в с.Розовец, с.Свежен, с.Зелениково и с.Чехларе бъде нарушено в часовия диапазон между 09:00 ч. и 16:30 ч.