Без водоподаване в с.Добростан

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава,че поради авария в с.Добростан, водоподаването в селото е преустановено до отстраняване на същата.

Дружеството информира,че за населението е осигурена вода за битови нужди от водоноска,която е позиционирана в центъра на с.Добростан.