Без водоподаване в с.Добростан

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава,че поради възникнала авария в с.Добростан, водоподаването в селото е преустановено до отстраняване на причината за аварията.

Дружеството информира населението,че е осигурена вода за битови нужди от позиционираната в центъра на с.Добростан водоноска.